Partnerzy serwisowi

0% vat

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 26 stawkę 0% stosuje się dla dostaw sprzętu komputerowego do placówek oświatowych (szkoły, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo wychowawcze) oraz dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Opodatkowaną stawką podatku w wysokości 0% podlegają tylko towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie ART. 83 UST. 1 PKT 26 ustawy

Poz. Nazwa towaru
1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
2. Drukarki
3. Skanery
4. Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących)
5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy)

Obniżoną 0 % stawkę VAT do sprzedaży w kraju sprzętu komputerowego przeznaczonego dla szkół (w tym szkół wyższych) i przedszkoli stosuje się po spełnieniu następujących warunków:

 

1. Po otrzymaniu od placówki oświatowej nabywającej sprzęt komputerowy zamówienia (w trzech egzemplarzach)

2. Po otrzymaniu od zamawiającego zaświadczenia organu prowadzącego placówkę oświatową (także w trzech egzemplarzach). Zaświadczenie to powinno zawierać potwierdzenie, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez nabywcę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną. Przez właściwy organ należy rozumieć podmiot uprawniony do zakładania i prowadzenia placówki oświatowej.


 

odpowiedni dokument zawierający w/w wymogi można pobrać tutaj

treść ustawy można pobrać tutaj

na terenie Rybnika oraz okolic sprzęt dowożony jest gratis do klienta !!!!

zachęcamy także do zapoznania się z ofertmi rozbudowy sali komputerowej oraz sprzęt poleasingowy które zaliczają się do oferty 0% VAT